User
Pass
2FA
 
 

Te-es.pl - Profesjonalny serwer TeamSpeak 3

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Cos de Gunoi -> Trash -> Polish
Author Message122
Pixel3k1337

[Mentally Stable]Status: Offline
(since 01-09-2018 23:45)
Joined: 31 Aug 2018
Posts: 2, Topics: 2
Location: Poland

Reputation: 1.1

Post Posted: 01-09-2018, 23:45:37 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Te-es.pl


Mam wielk± przyjemno¶æ zaprezentowaæ Wam serwer g³osowy TeamSpeak3 który nazywa siê te-es.pl. Stworzyli¶my ten projekt z my¶l± o Graczach jak i ludziach mog±cych sprawnie i funkcjonalnie korzystaæ z naszych us³ug.
Pierwsze pocz±tki naszego serwera zacze³y siê na pocz±tku 2013 roku. Serwer jest publiczny, czyli dla ka¿dego.
Nasi Administratorzy to grupa do¶wiadczonych oraz kompetentnych osób.
Zadania, które zlecaj± im U¿ytkownicy traktuj± powa¿nie, co wp³ywa na znakomity rozwój naszego serwera oraz tworzenia wspania³ej atmosfery.
U¿ytkownicy korzystaj±cy z naszego serwera maj± gwarancjê szybkiej i sprawnej pomocy ze strony Administratorów.
Serwer jest otwarty na wszelki wspó³prace oraz propozycje które pozwoli³by rozwin±æ nasz projekt jak i ulepszyæ.
Ip: Te-es.pl
Co oferujemy:
• Ilo¶æ slotów: 512
• Serwer jest online: 24/7
• Profesjonalna i mi³a administracja.
• Darmowe kana³y Prywatne, Vip jak i Premium.
• Szybkie ³±cze, co gwarantujê niski ping
• Niskie pingi
• Najlepszy sprzêt dedykowany.
• Najlepsze systemy zarz±dzania i zabezpieczenia.
• Szybka i sprawna pomoc !
• Pokoje muzyczne z ró¿nymi stylami muzyki.
• Ró¿ne Eventy/Konkursy.
Pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych us³ug, Administracja te-es.pl

0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Cos de Gunoi -> Trash -> Polish  


The time now is 15-12-2019, 06:36:13
Copyright info

Based on phpBB ro/com

 
 
 I forgot my password


This message appears only once, so
like us now until it's too late ! :D
x