User
Pass
2FA
 
 

Interviu w/ Cm.PuNky
Go to page 1, 2, 3  Next    
 
Post new topic   Reply to topic    Freakz Forum Index -> Freakz.com -> Welcome ! -> Interviews
Author Message7790
Kaede

[Diclonius Queen]Status: Offline
(since 08-07-2019 10:58)
Joined: 20 Jan 2014
Posts: 11135, Topics: 207
Location: United Kingdom

Reputation: 3260.5
Votes: 308

Post Posted: 23-11-2014, 13:01:11 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Carina: Cum te numeºti?

Punky: Liviu (Numele nu îl spun)

Carina: Câþi ani ai?

Punky: 20 împliniþi anul ãsta pe 28 Februarie.

Carina: Oh dayum, mulþi înainte. De unde eºti originar? ªi unde locuieºti în prezent?

Punky: Originar ºi din pãcate din România, dintr-un orãºel turistic destul de cunoscut atât în þarã cât ºi în afarã, anume Sighiºoara din judeþul Tg. Mureº. De 3-4 luni am renunþat la oraºul meu natal ºi la þara mea pentru o þarã cu un trai mai bun, în Germania oraºul Sankt Ingbert, regiunea Saarland.

Carina: Ooh. Ca ce lucrezi acolo?

. . .

Carina: Se pare cã invitatul nostru a adormit...

. . .

Carina: BÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ

Punky: Nu dorm, am scris prea mult.. Deci: Lucrez la viitorul meu, aici trebuie sã începi de la zero cu totul, limbã, studii, loc de muncã, de când am venit în Germania ºi mi-am fãcut primele acte care dovedesc cã sunt rezident am început un curs de comunicare care dureazã 1 an ºi îi de luni pânã miercuri 2 ore, cursul îi gratis ºi asta nu îmi convine, pentru cã întotdeauna ce îi gratis nu îi bun.. Aºa cã planurile mele s-au schimbat ºi în Ianuarie încep un curs plãtit care îi de luni pânã joi 5 ore ºi aºa sper sã învãþ limba cât mai repede ºi sã mã pot angaja, mai am ceva mini job-uri la care mã duc pentru ceva bani de buzunar.

Carina: Cum þi se par oamenii acolo? E cu mult diferit faþã de ce e în România?

Punky: Total, cu ãºtia te împrieteneºti uºor ºi îþi pare rãu dupã, sunt proºti mai pe scurt, orice român care vine aici la muncã ºtie asta, mã mir cum au o þarã aºa prosperã când 80% din ei habar nu au sã numere, sã nu mai zic de condus... Când lucreazã la ceva folosesc o singurã mânã deoarece îi mai greu cu douã, zic ei.

Carina: Revenim mai târziu la subiectul ãsta. Vreau acum sã-mi povesteºti câte ceva despre tine. Fã-þi o caracterizare.

Punky: Hmm, sunt genul de persoanã indiferentã ºi mai singuraticã de când mã ºtiu, chiar dacã îmi place sã primesc atenþie, dupã câteva momente mã retrag în colþul meu fericit. Iubesc sportul ºi am încercat de când mã ºtiu diferite tipuri de sport: karate, basket, handbal, footbal, judo, MMA, culturism ºi acum sunt practicant de fitness. Sunt puþin cam fraier ºi botanist uneori, îmi place sã mint la nevoie ºi ajut aproape pe toatã lumea dacã mi se cere. Am o vorbã: "Iert, dar nu uit", ºi asta se aplicã pentru toþi dujmanii mei vechi sau noi, cred în karma, dacã azi ai încercat sã îmi faci rãu mâine sigur o pãþeºti. Sunt cât de cât credincios, cred în Dumnezeu ºi citesc-ascult Biblia când îmi vine cheful ºi cred cã toþi oamenii au nevoie de ceva în care sã creadã. Sunt amuzant de fel (zic eu), îmi plac mult bancurile ºi vid-urile amuzante de pe youtube, mã împrietenesc repede ºi mã supãr foarte repede. Nu sunt genul rãzbunãtor dar o sã mã asigur cã vei fi pedepsit dacã mã superi. Îmi plac mult filmele de comedie, anime-urile gen Naruto, One Piece, Bleach. ªi încã un lucru interesant despre mine: sunt puþin uituc, uit ce nu mã intereseazã, poate nu pe moment, dar cu timpul uit despre ce era vorba.

Carina: Ce genuri de muzicã asculþi?

Punky: Ohoooo, grea întrebare, îmi fierbe creierul când sunt întrebat aºa ceva.. Pãi prima mea iubire a fost clar ROCK-ul de care nu mã pot despãrþi nici acum, trupe gen Three days grace, Bullet for my valentine, Papa Roach, Billy Talent, H.I.M, Hoobastank, Slipknot, Skillet, Linkin Park, Tokio Hotel etc. (sunt prea multe sã le enumãr acum). Pe de altã parte îmi place mult Rap-ul sau Hip-Hop-ul indiferent cã sunt trupe strãine sau româneºti, (de menþionat Paraziþii, îi singura trupã româneascã la care le-am cumpãrat CD). Altã iubire de-a mea este Hardstyle, hardcore sau genurile care derivã din ele, ºtiu cã puþini ascultã aceste genuri ºi lumea se sperie când îmi sunã telefonul ºi eu am la ringtone aºa ceva, dar muzica asta îþi oferã o senzaþie foarte diferitã faþã de rock, de-aia îmi place. Nu sunt anti manele dar nu prea ascult, eventual la beþie când nu îmi mai pasã.. Dar ideea esenþialã este cã ascult orice mã face sã mã simt bine.

Carina: Ai zis mai sus cã eºti amuzant ºi-þi plac chestiile haioase. Deci, întrebarea mea este urmãtoarea: Ce-þi stârneºte þie râsul (isteric) cel mai frecvent?

Punky: Bancurile, în special cele fãrã perdea, dar ºi vid-urile de pe youtube. Cel mai des mã uit la vines; mã bufneºte râsul când vãd oameni urâþi sau cu nume ciudate.

Carina: Îmi poþi povesti, din ce ai trãit pânã acum, o întâmplare care te-a fãcut sã-þi verºi plãmânii de râs? Fie ea din liceu, ºcoalã, oricând.

Punky: Sincer sã fiu întâmplãri chiar aºa amuzante nu am avut, mai bine am râs la un banc, dar o poveste unde ne-am prãpãdit de râs eu cu prietenii mei a fost aºa: Eram la o plimbare prin pãdure cu vreo 12 bãieþi ºi 8 fete, mergeam sã trântim un grãtar sexy (aºa ne plãcea nouã sã spunem) ºi cum mergeam prin pãdure ne-a luat plictiseala ºi de nu începe unu ºi sare într-o groapã cu frunze ºi începe sã scoatã niºte sunete gen *Piu pio piu piuuu* ºi þopãia ca un titirez prin frunze, ne-a bufnit pe toþi un râs de vreo 5 minute ºi o sãptãmânã am fãcut miºto de el pe faza asta cu piu piu ºi aºa i-a rãmas porecla.. Nu îi prea funny dacã nu ai fost acolo. Sau zic alta? Când un prieten s-a îmbãtat aºa de tare încât ºi-a scos obiectul muncii în mijlocul drumului ºi mergând încet spre casã urina liniºtit.

Carina: Încerc sã-mi imaginez ambele întâmplãri. Dayum. Mai departe.. Cu iubirea cum stai?

Punky: Pipe bomb! Sunt bãrbat la prima mânã. De mic, de la vreo 8-9 ani de când mi-am descoperit ciucurelul am început sã experimentez. Am avut zeci dacã nu chiar sute de ocazii sã parchez maºina în garaj dar nu am reuºit.. Nu mi-a murit la intrare pentru cã nu am apucat pânã acolo, pur ºi simplu se întâmpla, când eram cu mâna pe la sutien o suna maicã-sa sã meargã acasã cã se rãcesc sarmalele.. Când eram cu mâna la rândunicã i-a trebuit sã meargã la veceu ºi când a venit înapoi nu am mai avut chef.. Când era goalã ºi eram pregatit sã .... bate mama la uºã... ªi multe alte ocazii... Abia la 17 ani într-un final cu actuala prietenã am reuºit sã parchez maºina, uneori mã gândesc cã nu a vrut soarta sã se întâmple sau din cauza cã nu am simþit nimic special pentru celelalte fete.. ªi de atunci pânã acum de când îs plecat am fãcut aproape zilnic sau la 2 zile, am facut sex cât pentru toatã viaþa ºi nu regret cã s-a întâmplat poate puþin târziu, ºi mã bucur sã ºtiu cã eu am fost singurul ei bãrbat ºi ea singura mea femeie sã zic aºa ºi abia aºtept sã ajung acasã în Decembrie.

Carina: Eºti nimfoman?

Punky: Nu ºi mã bucur cã nu sunt, altfel acum eram cu spume la gurã de la pauza asta.

Carina: Deci, eºti într-o relaþie în prezent. De cât timp?

Punky: 3 ani ºi 4 luni, sunt cu fata asta a 3-a oarã în viaþa mea. Primele 2 dãþi au fost oarecum copilãreºti chiar cã în a 2-a relaþie umblam pe la treburile femeieºti, o treabã interesantã a fost cã primele 2 relaþii cu ea au durat fix 3 luni +- 1-2 zile, ciudat...

Carina: Mhm, dacã tot veni vorba de asta.. Ce calitãþi ai vrea tu sã aibã femeia idealã pentru tine? Respectiv, ce ai gãsit la prietena ta? Mã refer, care dintre calitãþile dorite de tine le-ai gãsit la prietena ta actualã, sã nu se înþeleagã altceva.

Punky: Femeia idealã nu existã pentru mine. Despre actuala pot sã spun cã suntem foarte diferiþi, pânã ºi aspectul diferã enorm. Pentru mine conteazã enorm de mult sã mã iubeascã, sã fie fidelã, sã nu mã mintã, sã nu fie violentã, sã mã înþeleagã ºi sã îmi fie alãturi la bine ºi la greu. Sã fie sincerã când o supãrã ceva, nu sã se ascundã sub vorba "nu am nimic" sau "nu conteazã". Am o oarecare atracþie pentru fetele mai plinuþe ºi de-alungul vieþii mele am avut parte de 4 astfel de fete, restul erau mai slãbuþe aºa, dar astea 4 au reuºit sã mã cucereascã într-un mod aparte.

Carina: Te întreb aºa: Eºti un tip secretos?

Punky: Într-o oarecare mãsurã, sunt secrete întunecate sau ruºinoase pe care nici mort nu o sã le dezvãlui.. Dar cele banale care nu pot avea un impact emoþional puternic asupra celor din jur le dezvãlui, depinde ºi cât de bine ne înþelegem, eu cu prietena mea ne ºtim aproape toate secretele ºi nu regret cã i le-am împãrtãºit.

Carina: Ne poþi împãrtãºi ºi nouã câteva secrete de-ale tale? De orice naturã. Dacã doreºti, bineînþeles.

Punky: Pãi unul l-am dezvãluit chiar azi, îmi plãcea sã þin secret faptul cã mi-am început târziu viaþa sexualã la 17 ani ºi am fãcut numai cu o singurã femeie.. Dar am acceptat ideea ºi nu mã mai intereseazã ce spun haterii ºi acum consider cã ar trebui sã fiu mândru de asta ºi m-am învãþat sã nu mã întind mai mult decât þine plapuma. Alt secret ar fi boala mea, da, sunt bolnav, mintal: când eram mic am cãzut de la 2m înãlþime pe niºte pietre mari direct pe spate; am avut tot felul de dereglãri ºi am urmat multe trartamente ºi injecþii.. A durat 4 ani, de la 5 ani pânã la 9 ani, dupã ce am fost recuperat complet s-a descoperit o problemã iremediabilã ºi care depinde numai de mine cum o controlez: am probleme cu nervii, nu mã afecteaza stresul sau alte tâmpenii.. Dar dacã te iei de viaþa mea, de obiectele mele, de persoanele mele dragi îþi fac rãu în ultimul hal. În clasa a 5-a ºi a 6-a îmi bãteam colegii sãptãmânal pe diferite tâmpenii, ba chiar mergeam la ãia mari sã îi bat chit cã mi-o luam ºi eu; nu fãceam asta cã îmi plãcea sã mã bat, pentru cã lumea ºtia cã mã enervez repede mã tachina ºi nu mai þineam cont de glume, bãteam colegi ºi colege ºi îmi plãcea sã îi prind de mâini, picioare, gât ºi încercam sã le rup chit cã eram un slãbãnog de 1 m ºi o flegmã... Dupã 2 ani de psihiatru ºi dupã ce m-am gândit ºi eu mai bine am început sã mã controlez; ultima ieºire am avut-o în clasa a 9-a când l-am bãtut pe un prieten din copilãrie pânã nu am mai putut sufla ºi mi-a pãrut tare rãu de el... De atunci încerc sã mã controlez. Mai sunt scãpãri dar nu am mai avut conflicte de genul de 1 an ºi ceva. Ceva funny, am fost la control acum 1 an jumate: Doctorul cãtre pãrinþii mei: "Sunteþi siguri cã vreþi sã îl lãsaþi sã facã sport cu greutãþi ºi sã facã muºchi? Dacã scapã de sub control nu se ºtie ce se poate întâmpla." ªi a avut dreptate, unele lucruri care îmi picã în mânã le rup sau le stric, am dobândit o forþã prea mare.

Carina: Bun, so.. Ai adus vorba de liceu în ce ai spus, deci eu te întreb.. Îþi aduci aminte cu plãcere de liceu? Þi-ai dori sã fii din nou licean? Dacã da, din ce motive? Cum a fost viaþa de liceu pentru tine?

Punky: Sunt supãrat pe mine însumi când mã gândesc la liceu, îmi pare rãu cã nu am învãþat mai bine, trebuia sã las golãniile deoparte ºi umblatul dupã femei ºi sã vãd de carte dar m-am împãcat cu ideea. Sunt pe principiul "Greºeºti, atunci plãteºti!" Desigur cã mi-aº dori, aº fi învãþat pe rupte acum, nu neapãrat pentru note mai mari sau premii, ci pentru mine însumi ºi aveam un vis cândva ºi anume sã merg la facultate dar asta este, mã adaptez, nu au murit alþii ºi nu o sã mor nici eu. Viaþa în liceu pentru mine a fost ceva gen "fac ce vreau, mã poþi opri?" Mergeam la cafea dimineaþa, ne adunam în parc ºi fumam (atunci bãgam þigãri la greu) sau umblam prin alte licee dupã fetiþe; cu toate astea când învãþam apãi învãþam. Mereu am fost al 2-lea sau al 3-lea cel mai bun la învãþãturã din clasã, de-aia zic cã aº da timpul înapoi ºi mi-aº vedea de ºcoalã.

Carina: Am aflat cam tot ce-am vrut despre viaþa ta realã. Gata de freakz stuff?

Punky: Go go go!

Carina: Cum ai ajuns pe forum?

Punky: Marele Google m-a cãlãuzit. Cum sunt mare fan al cs-ului de foarte mult timp mã jucam mod zombie sau respawn. Eram un mare ticãlos ºi jucam mai mult sã enervez lumea cu bad boy 4.2. Aºa mã simþeam eu bine ºi cum am luat ban pe foarte multe servere de zm am scris pe Google: Cs 1.6 zombie mod server list ºi am vãzut zeci de servere ºi nu mã puteam hotãrî pe care sã îl aleg ºi mi-a atras atenþia un server ºi anume zp.freakz.ro. Mi-am zis, : "freakz? Ce nume au ºi ãºtia.. Hai sã intru puþin ºi sã îmi bat joc de ei." Am jucat vreo 2 luni cu cod la ei pe server ºi tot pe locul 1 eram în rank ºi multã lume mã aprecia ºi cu timpul am început sã mã ataºez de server. Într-o zi un admin bun de acolo s-a prins cã ceva îi în neregulã ºi a fãcut poze ºi eram pe punctul de a fi prins. Nu am dat pozele ºi am primit ban ºi nu ºtiam cum sã scap de el... Apoi mi-a zis cineva sã fac cerere unban pe forum ºi aºa a apãrut Cm.PuNky pe forum. La vremea aia eram Cm Punk. Dupã unban m-am redresat, am scãpat definitiv de coduri ºi am luat admin. Am jucat 1 an ºi ceva pe server-ul ãla pânã a fost închis din pãcate... La un moment dat am avut niºte conflicte cu Gh0st, era s-mod atunci. M-am luat în gurã cu el ºi am luat ban. Dupã o pauzã de 4-5 luni am dat reset la browser ºi mi-am fãcut cont nou; am vorbit cu In2ition dacã þin bine minte sã mã lase sã pãstrez contul ãsta ºi de atunci sunt prezent pe freakz zilnic.

Carina: Cu cine te-ai împrietenit la început pe forum? Cu cine vorbeai cel mai mult?

Punky: La început postam numai la secþiunea serverului zp, nu ieºeam de acolo. Eram prieten foarte bun cu toþi adminii ºi playerii. Ei au fost primii mei prieteni, de menþionat o fatã cu nick Silvia cãreia i-am dat un PM de vreo 2 ani ºi din pãcate nu mai rãspunde.. Ea a fost cea care m-a sfãtuit sã fac cerere unban ºi cont pe forum ºi am vorbit foarte mult timp cu ea dar din pãcate nu mai ºtiu ce face... Apoi tot o fatã al cãrei nume nu pot sã îl dau deoarece nu ne mai înþelegem... Un detaliu dau: Îi a 2-a persoanã care s-a uitat cel mai mult la profilul meu ºi de ea îmi pare rãu dar asta este, oamenii se schimbã.

Carina: S-a schimbat mult forumul în prezent faþã de cum era când ai venit tu prima datã?

Punky: Ca design nu prea, chestii mãrunte, staff-ul este schimbat în totalitate faþã de cum era acum 2-3 ani, forumul este schimbat, dar într-un mod pozitiv. Sunt multe secþiuni ºi se organizeazã diferite eventuri ºi concursuri. Alt lucru total schimbat este lista de cs servers; toate serverele vechi au plecat... ªi generaþia s-a schimbat, eu ºi încã 5-10 suntem bãtrânii care mai postãm pe-acolo, ceilalþi bãtrâni rar ne vizitã.. (mã refer la spam zone)

Carina: Cum þi se pare staff-ul actual? Care þi se par cei mai competenþi?

Punky: Îmi lipsesc cei vechi... ªtii cum îi, odatã ce te obiºnuieºti cu ei îi altfel, dar de menþionat cã staff-ul actual îi foarte bun; mulþi oameni competenþi ºi nu îi pot acuza pe niciunul cã nu îºi face treaba. Nu comentez de rãu, nu vreau sã iau warn.

Carina: Mai departe. Ai avut vreo experienþã mai neplãcutã cu vreunul din membrii staff-ului?

Punky: Zici din cel actual sau care s-au retras?

Carina: Cel actual.

Punky: Cu actualul staff nu am avut probleme încã ºi nici nu cred cã o sã am în viitorul apropiat, sunt ok. M-am supãrat puþin pe Raster pe faza cu warn-ul, dar apoi am înþeles care îi treaba ºi mi-am acceptat pedeapsa; i-am trimis un PM mai deosebit dar nu a rãspuns ºi bine a fãcut cã altfel mã certam cu el degeaba.

Carina: Þi-ai dori sã faci parte din staff?

Punky: De mult îmi doresc asta, de când am postat primele dãþi la spam zone. Întotdeauna am vrut sã am onoarea sã fiu printre albãstrei, dar cred cã nu m-am strãduit destul.. Acum mai încerc sã ajut cu una alta dar simt cã încã sunt departe de aceastã funcþie. Dar nu disper, poate va veni ºi ºansa mea.

Carina: Din rândul userilor, cu spam zone cu tot, pe care nu-i suporþi ºi cu care te înþelegi bine? (staff counts too)

Punky: Mã înþeleg bine cu aproape toþi. Nu mã înþeleg cu Acerul ºi cu Waynee, ãºtia îs de pe altã planetã. Era sã îl uit pe Sartorius care îi un fel de Acerul mai mic ºi urât.

Carina: Care crezi cã e cel mai popular user al anului ãstuia? ªi din ce motive l-ai ales pe respectiv?

Punky: Greu... Pato sau BonJovi deoarece sunt cei mai activi ºi se implicã în multe treburi, chiar nu mã pot decide...

Carina: Bun, acum.. Ai ºi câteva întrebãri de la niºte useri, gata sã rãspunzi la ele?

Punky: Stai sã îmi suflec mânecile.. Gata.

Carina: superspeed96 te întreabã: Care este cel mai mare secret al tãu?

Punky: Vã spun dar sã nu îi spuneþi la bunica: când aveam vreo 10-11 ani i-am omorât din greºealã toþi puii care abia aveau douã sãptãmâni.. De unde sã visez eu cã ei nu sunt rezistenþi la lovituri ºi izbiri de perete?

Carina: Omg... Uhm, urmãtoarea întrebare vine de la sorinsorin57 care te întreabã: Ce pãrere ai despre muzicienii din ziua de azi?

Punky: Sã o þinã tot aºa; când nu o sã mai am ce asculta îmi tai urechile.

Carina: MIHu ;( te întreabã aºa: ªtiai cã Jeff Hardy e mai bun ca Cm Punk de 100 de ori?

Punky: Mai bun la cascadorii, dar Cm Punky îi cel mai bun din lume!!!

Carina: Geo_Cs1 te întreabã: Cine e ºeful tãu?

Punky: Cm.PuNky! Sunt propriul meu ºef BÃ!

Carina: Iar în final, Snickers te întreabã aºa: Se apropie ziua mea, îmi mai dai poza aia nud cu tine?

Punky: În primul rând îþi dedic o melodie: bla bla.. Apoi urmeaza pozã, cu livrare personalã desigur!

Carina: Astea au fost întrebãrile bizare de la useri, ºi întrebãrile mele bizare s-au terminat de altfel, cu excepþia uneia: Ai un mesaj final pentru comunitate?

Punky: Pentru hateri: Go To Hell! Pentru prieteni: Trãieºte-þi viaþa! Fã tot ce îþi place ºi nu uita cã visele devin realitate!
Trântiþi un like dacã v-a plãcut! În primul rând pentru Punky, iar dupã, pentru mâinile ºi ochii mei obosiþi. No?

14 2
  
Back to top
View user's profile Send private message
AceRuL
[Banned user]


Banned


Status: Offline
(since 13-01-2016 22:31)
Joined: 06 Jun 2012
Posts: 16659, Topics: 426
Location: LE TOUCAN HAS ARRIVED <(°)

Reputation: -132.7
Votes: 648

 
Post Posted: 23-11-2014, 13:03:07 | Translate post to: ... (Click for more languages)

tl;dr=
Cariinush wrote:
Pentru hateri: Go To Hell! Pentru prieteni: Trãieºte-þi viaþa! Fã tot ce îþi place ºi nu uita cã visele devin realitate!


sorinsorin57 wrote:
Eu folosesc XP SP2 si este mai bun decat 7.


0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Eustache69
[Banned user]


Banned


Status: Offline
(since 23-12-2014 17:44)
Joined: 31 May 2014
Posts: 1322, Topics: 65
Location: Maramu'

Reputation: -78.6
Votes: 37

  Battletag: postrow.ID_BATTLE_NET}  #alupigustovarase 
Post Posted: 23-11-2014, 13:16:39 | Translate post to: ... (Click for more languages)

ai sa-mi bag bani cat ai scris... e fain interviul:))

Cea mai urata senzatie e acea cand doresti sa descarci o melodie si site-ul respectiv de redirectioneaza spre un site de matrimoniale.
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
sm0ker[;x]
[Banned user]


Banned


Status: Offline
(since 07-12-2014 22:48)
Joined: 17 Nov 2014
Posts: 781, Topics: 25
Location: Romania

Reputation: 118
Votes: 13

   
Post Posted: 23-11-2014, 14:27:48 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Frumos interviu ! Bravo !!! -


0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo! Messenger ID
Raster

[ACNA]Status: Offline
(since 02-09-2016 11:51)
Joined: 24 Feb 2011
Posts: 5377, Topics: 210
Location: In my mind palace

Reputation: 765.4
Votes: 81

     
Post Posted: 23-11-2014, 15:00:04 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Wasn't me with the life-changing warn, nu-mi amintesc asa ceva.


воронья
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Geo_Cs1
[Banned user]


Banned


Status: Offline
(since 16-12-2014 00:46)
Joined: 17 Feb 2014
Posts: 7762, Topics: 196
Location: Peste drum de tine !

Reputation: 751.8
Votes: 211

          Battletag: postrow.ID_BATTLE_NET}  - 
Post Posted: 23-11-2014, 17:57:51 | Translate post to: ... (Click for more languages)

De ce minti lumea mã punky? Ai uitat ca eu sunt șeful tãu?


0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo! Messenger ID
Dire

[Gratis rankul]Status: Offline
(online 3 days ago)
Joined: 03 Feb 2010
Posts: 15039, Topics: 414
Location: Targu - Mures

Reputation: -8619.3
Votes: 1763

   
Post Posted: 23-11-2014, 22:31:51 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Interesant, dar ma doare capu' ce raspunsuri complexe ai dat si cat a trebuit sa citesc ma Punky baiete -
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
SkyLin3r1

[Nightmare King]Status: Offline
(since 06-02-2020 17:15)
Joined: 21 Oct 2012
Posts: 3246, Topics: 168
Location: Romania

Reputation: 799.2
Votes: 58

 
Post Posted: 23-11-2014, 23:45:51 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Pai , doar nu e co-owner degeaba la noi .
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Cm.PuNky

[370HSSV 0773H]Status: Offline
(online 2 days ago)
Joined: 05 May 2012
Posts: 32770, Topics: 382
Location: Partea radioactiva a Raiului

Reputation: 5045.5
Votes: 726

    Battletag: postrow.ID_BATTLE_NET} 
Post Posted: 24-11-2014, 00:40:38 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Raster, scuza-ma, am vrut sa scriu Rageless

Multumesc tuturor, Dire, vreau sa vad interviul tau cat mai curand :d sti ca te-am propus, nu?~Iert dar nu uit~
Life is movement. Once you stop moving, you're dead. Choose life.
- Eugen Sandow
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
goguletz BIRGAOANU

[Wicked Sick]Status: Offline
(since 04-01-2019 21:59)
Joined: 02 Feb 2014
Posts: 12169, Topics: 504
Location: Italia (Botosani)

Reputation: -42.9
Votes: 458

        Battletag: postrow.ID_BATTLE_NET} 
Post Posted: 24-11-2014, 01:12:24 | Translate post to: ... (Click for more languages)

funny -


Goguletz spune ca nai curaj!!!

0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo! Messenger ID
Dire

[Gratis rankul]Status: Offline
(online 3 days ago)
Joined: 03 Feb 2010
Posts: 15039, Topics: 414
Location: Targu - Mures

Reputation: -8619.3
Votes: 1763

   
Post Posted: 24-11-2014, 06:07:57 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Am vazut, candva saptamana asta sper sa apuc.
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Paragon

[The Chosen One]Status: Offline
(online 16 hours ago)
Joined: 21 Jun 2008
Posts: 23682, Topics: 795
Location: Bulgaria

Reputation: 2463.3
Votes: 213

Post Posted: 24-11-2014, 07:13:31 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Zici ca ii interviu intre 2 fete. Slab interviu. Pana si edutz are interviu mai amuzant, desi pana acum el era cel mai slab.


0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Cm.PuNky

[370HSSV 0773H]Status: Offline
(online 2 days ago)
Joined: 05 May 2012
Posts: 32770, Topics: 382
Location: Partea radioactiva a Raiului

Reputation: 5045.5
Votes: 726

    Battletag: postrow.ID_BATTLE_NET} 
Post Posted: 24-11-2014, 12:13:52 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Ii interviu, nu o piesa de comedie

Paragon, stiu ca esti supy deoarece nu iti ia interviu, dar daca ma rogi frumos te propun -~Iert dar nu uit~
Life is movement. Once you stop moving, you're dead. Choose life.
- Eugen Sandow
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
NightDust

[Mentally Stable]Status: Offline
(since 24-12-2014 10:46)
Joined: 15 Aug 2014
Posts: 256, Topics: 15
Location: Romania

Reputation: 6
Votes: 11

Post Posted: 24-11-2014, 14:57:51 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Code:
Sunt bãrbat la prima mânã.


mhm -
0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Kaede

[Diclonius Queen]Status: Offline
(since 08-07-2019 10:58)
Joined: 20 Jan 2014
Posts: 11135, Topics: 207
Location: United Kingdom

Reputation: 3260.5
Votes: 308

Post Posted: 24-11-2014, 15:14:29 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Paragon wrote:
Zici ca ii interviu intre 2 fete. Slab interviu. Pana si edutz are interviu mai amuzant, desi pana acum el era cel mai slab.

Sper cã n-a fost o insultã

0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Post new topic   Reply to topic    Freakz Forum Index -> Freakz.com -> Welcome ! -> Interviews  
Go to page 1, 2, 3  Next    


The time now is 08-04-2020, 09:36:15
Copyright info

Based on phpBB ro/com
B

 
 
 I forgot my password


This message appears only once, so
like us now until it's too late ! :D
x